Pravno obaviještenje

Izjava o korišćenju Internet stranica

Dobrodošli na Internet stranicu grupe KMAG d.o.o., Crna Gora, ekskluzivnog uvoznika vozila KIA. Internet stranice postavljene su sa namerom informisanja šire javnosti o ponudi grupe i usluga koje nudi. Molimo Vas da se kao posetilac Internet stranica, pridržavate dole navedenih uslova. Pristupom našim stranicama potvrđujete da priznajete i prihvatate te uslove.

Informacije
Vlasnik stranica trudiće se da pruži ispravne i najnovije informacije. Zadržavamo pravo na menjanje sadržaja internet stranica i/ili prestanak dopunjavanja istih, u svakom trenutku, bez ikakvog prethodnog upozorenja i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obnovu internet stranica.

Zaštićeni znakovi
Svi znakovi na stranicama zaštićeni su, osim ako vlasnik stranica ne odredi drugačije. To uključuje sve vlasnikove logotipe (logotipi proizvoda i korporativne logotipe) kao i znakove. Upotreba znakova dozvoljena je samo uz prethodnu dozvolu vlasnika Internet stranica.

Ograničenje odgovornosti
Sve tekstove, slike i ostale sadržaje koji su prikazani na našim Internet stranicama, izabrao je i uredio vlasnik Internet stranica i isključivo su informativne prirode. Shodno tome, vlasnik u slučaju posetiočeve želje sarađivanja sa njim na poslovnom nivou ne odgovara za preciznost i tačnost navedenih podataka. Osim u slučaju namerno izazvane štete, koja bi proizilazila iz vlasnikova namernog zavaravanja ili koja bi nastala zbog vlasnikove nemarnosti, vlasnik ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, koje je učestvovalo u nastajanju tih Internet stranica, ne odgovara ni za kakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajnu štetu, koja bi nastala zbog posetiočevog pogrešnog tumačenja sadržaja Internet stranica. Intelektualno vlasništvo na Internet stranicama, uključujući patente, znakove i autorska dela, zaštićeno je. Ništa na našim Internet stranicama ne sme biti korišćeno ili prikazano na bilo koji način bez službene dozvole vlasnika Internet stranica. Internet stranice takođe uključuju informacije trećih lica kao i povezivanje sa Internet stranicama trećih lica. Ipak, vlasnik Internet stranica ne poznaje sadržaj informacija, uključenih na Internet stranicama trećih licaa i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za tamo navedene informacije.

Zaštita privatnosti
Na Internet stranicama vlasnik prikuplja kontakt informacije i neke lične podatke onih posetioca koji bi želeli doći do informacija, te u tu svrhu kontaktiraju vlasnika ili se pretplaćuju na publikacije vlasnika Internet stranica. Isključivu odgovornost za verodostojnost ličnihh podataka i kontakt informacija preuzimaju posetioci. Kontakt informacije vlasnik upotrebljava za uspostavljanje veza sa posetiocem, kada je to potrebno ili kada posetilac sam to želi. Lične podatke i kontakt informacije vlasnik ne upotrebljava u druge svrhe te ih ne otkriva trećim korisnicima. IP adresu posetioca vlasnik može upotrebiti kod pronalaženja poteškoća na mreži i uređivanju Internet stranica. Internet stranice takođe sadrže povezivanje sa stranicama trećih osoba. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja stranica trećih osoba.


Sve Kompaktna SUV Sportski EV / Hibridi